La Mar salada està a càrrec de Eugenia Marín. Produeix bàsicament art casolà. Treballa amb materials naturals:  paper, argiles i elements reciclats. Combina tècniques relacionades amb les arts plàstiques i s’estima el color, sobre tot els que ens ofereix la mar, aplicat a petits objectes de decoració, bijuteria o mobles recuperats.

BIJUTERIA 


Elaborada de forma artesanal sobre diferents superficies (fusta, paper, metall…), combinant tècniques plàstiques: transferències d’imatge, decoupage, feltrejat, pintura…